Logo

Důležité informace - Covid-19

Důležitá hygienická a organizační opatření

 

Vážení rodiče,

od pátku 18.09.2020 je povinnost pro žáky 6. - 9.ročníku nosit roušky i během výuky. Žáci tedy vstupují do školy s rouškou na tváři, kterou mají během celého pobytu ve škole. Roušky si odkladájí pouze v případě konzumace jídla a pití. 

Pro žáky 1. - 5.ročníku platí i nadále, že žáci vstupují do školy s rouškou na tváři, kterou mají ve všech společných prostorách školy. Ve třídách si žáci mohou roušky odložit. Vždy si ji nasazují, když opouští třídu. 

Prosíme, aby každý žák měl s sebou vždy jednu náhradní roušku v aktovce. Škola v případě zapomenutí roušky, roušku žákovi poskytne za cenu 20,- Kč.

Na naší škole se snažíme na všech našich zařízeních předcházet možné nákaze COVID-19, a proto byly také upraveny odchody žáků na obědy. Nedochází tím ke kumulaci žáků před jídelnou a jsou tak lépe dodržována veškerá hygienická opatření.

Při pobytu ve školní jídelně si žáci odkládají roušky, až když usednou s jídlem ke stolu. Po konzumaci si roušku opět nasazují.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy povolen. 

V neodkladných záležitostech vstupuje zákonný zástupce do budovy školy výhradně s rouškou.

Odchody z odpolední školní družiny a při vyzvedávání žáků po skončení výuky: 

Zákonný zástupce zazvoní na zvonek u šaten (Družina-číslo 6), vyčká, až se vychovatel(učitel) ozve, následně čeká na žáka před budovou školy. Zákonný zástupce nevstupuje do prostor šaten a školy. 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby využívali při komunikaci s pedagogy školy systém ŠkolyOnLine, e-mail, případně telefon


 

Děkuji za pochopení

 

V Ludgeřovicích dne 17.09.2020


Mgr. Karel Moric,
     ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu