Logo

Informace COVID - 19 - 14.10. - 1.11.2020

Informace COVID-19 - 14.10.- 1.11.2020

 

Vážení rodiče, 

na základě krizového opatření s platností od 14. - 23. října 2020 zavádím pro všechny ročníky naší školy distanční způsob vzdělávání. Poté následují od 26. - 30. října podzimní prázdniny.

 

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu vyjma TV, ČaSP, TČ. Pro žáky je distanční způsob vzdělávání povinný, žáci mohou být během distanční výuky hodnoceni a bude vedena jejich absence ve vyučovacích hodinách. V případě absence žáka v distanční výuce, bude třídní učitel vyžadovat omluvenku od zákonného zástupce. Veškeré informace k distanční výuce včetně odkazu na připojení k vyučovacím hodinám najdete na webových stránkách třídy. 

 

Pravidla pro distanční výuku s aplikací Google Meet

- žák je povinen se aktivně účastnit hodin distanční výuky

- žák je vždy připojen včetně mikrofonu a kamery, pokud je to nemožné konzultujte prosím předem s třídním učitelem

- zkontrolujte si pozadí, které zobrazuje vaše kamera, případně si zapněte rozmazání pozadí

- žák má na svém Google účtu profilovou fotku, která odpovídá realitě

- chat informuje učitele - žák zde může psát dotazy, odpovědi nebo komentáře vyžádané učitelem

 

V případě, že nedisponujete zařízením (PC, NB, tablet) pro distanční výuku,  kontaktujte  zástupce ředitele   Mgr. Vladimíru Liškovou - tel.: 731 581 030, případně vladimira.liskova@zsludgerovice.cz

 

 


 

Školní jídelna:

Všichni žáci budou od 14.10. - 01.11.2020 hromadně odhlášeni z obědů.  V případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě během distanční výuky stravovalo, prosím přihlaste ho individuálně na www.strava.cz, případně přes mobilní aplikaci Strava. Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Žák si může oběd sníst přímo ve školní jídelně,  případně si ho  vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Obojí ve stanoveném čase od 11:30 do 13:45 hod. (“Dolní škola 11:30-13:00). Žákovi (zákonnému zástupci), který oběd vyzvedává, případně ho přijde sníst do jídelny, nesmí být udělena izolace ani karanténa. Nezapomeňte si nejpozději  v pátek 30. října do 12.00 hod. přihlásit obědy na pondělí 2. listopadu!

 


 

Podzimní prázdniny:

MŠMT dny 26. a 27. října vyhlásilo jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. Žáci tedy mají prázdniny v době od 26. - 30. října 2020. Předpokládáme, že žáci se vrátí zpět do školy v pondělí 2. listopadu.  

 


Školní družina a kroužky zrušeny do 1.11.2020.


Ošetřovné

Zatím nemáme žádné oficiální informace, zda bude vydávat a potvrzovat škola, případně bude žádost podepisovat pouze zákonný zástupce.


 

V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

 

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

tel.: 731513340

email: karel.moric@zsludgerovice.cz

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu