Logo

Zápisový lístek 2021

Informace o jednotné přijímací zkoušce a 
k vydávání zápisových lístků

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními změnu harmonogramu konání přijímacích zkoušek a vydání zápisového lístku.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  •  pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti podání odvolání.

 

Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení)

 

Vydávání zápisového lístku

Podle  vyhlášky č. 244/2018 Sb. § 17

škola zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti. 

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli zápisový lístek pro své dítě od 16.3. - 31.03.2021  u zástupce ředitele školy Mgr. Vladimíry Liškové, tel. 731581030.

Pokud si z důvodů pracovního vytížení zápisový lístek nemůžete vyzvednout, informujte zástupce ředitele školy. Na základě telefonické domluvy nebo emailu (vladimira.liskova@zsludgerovice.cz)  bude zápisový lístek vydán žákovi.

 

V Ludgeřovicích dne 15.03.2021

Mgr. Karel Moric,
    ředitel školy

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu