Logo

COVID-19 Testování k přijímacím zkouškám 9.ročník

Informace k přijímacímu řízení

 

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám informace k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021.    V úterý 20.dubna od 16:30 proběhne online schůzka k přijímacím zkouškám. Připojit se k ní můžete pomocí tohoto odkazu:https://meet.google.com/xkp-ftia-myy. Přihlášení na schůzku je přes účet žáka. Dále Vás informujeme, že pro žáky 9.ročníku připravujeme v příštím týdnu skupinové konzultace, o kterých Vás budeme během víkendu, případně nejpozději v pondělí 19.dubna informovat. 

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 3. a 4.května. Podmínkou pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Dále žák nesmí vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testování žáků proběhne na hlavní budově školy ve středu 28.04.2021 v tyto určené časy:

08.00 hod. - 9.A

09.00 hod. - 9.B

10.00 hod. - 9.C

Na základě testování bude žákovi vydáno potvrzení o negativním (popř.pozitivním) výsledku testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto potvrzení je dokladem o provedení testu a žák ho předloží u přijímacích zkoušek dané střední školy. 

Záleží jen na Vás zda využijete bezplatného testování žáků v naší škole, případně si zajistíte sami viz informace níže.

 

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů (např. MUDr. Olšrová),

  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

V případě pozitivního testu u žáka:

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

V případě pozitivního výsledku testu se doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

V případě konání zkoušek v náhradním termínu testování žáka proběhne po telefonické domluvě se zákonným zástupcem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Bilovou - 778546948, marcela.bilova@zsludgerovice.cz, která Vám poskytne požadované informace. 


 

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

tel.: 731513340

email: karel.moric@zsludgerovice.cz

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu