Logo

Informace COVID 17.01.2022

Vážení zákonní zástupci,
informuji Vás, že od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí. I nadále se testují žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 

Testování probíhá vždy první vyučovací hodinu. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Do doby provedení testu musí mít žáci po celou dobu nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor) a to i v rámci ranní družiny.

V případě zájmu můžete využít možnosti testování žáků za přítomnosti zákonných zástupců, a to v době od 6.30 - 7.30 na obou budovách naší školy: hlavní budova - vestibul, dolní škola - tělocvična. 

Zákonný zástupce žáka má právo testování svého dítěte odmítnout. Tento žák bude muset mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor). Dále nebude zpívat a cvičit v TV.  Tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí po dobu testování tzn. až do odvolání. 

 


Žáci jsou povinni nosit ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny, apod.) ochranu úst (rouška, respirátor). Prosíme dejte svému dítěti s sebou do aktovky náhradní roušku (respirátor). Během výuky jsou žáci ve třídách bez ochrany úst.


V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

Mgr. Karel Moric,

ředitel školy

tel.: 731513340

email: karel.moric@zsludgerovice.cz

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu