Logo

Informace jídelny 1.9.2020

Vážení rodiče, strávníci,
v době mimořádných opatření jsme přešli z hromadného přihlašování žáků a dospělých
strávníků na internetové objednávání stravy a tato varianta se nám velmi osvědčila.

Vzhledem k tomu, že mimořádná opatření stále trvají a neustále se mění, rozhodli jsme se,
že tento způsob internetového objednávání stravy zachováme.

Jak to tedy bude vypadat v praxi?

Mateřská škola

Děti které navštěvují MŠ budou vždy přihlášené dle rozhodnutí o přijetí do MŠ hromadně
vedoucí ŠJ na daný měsíc a rodič bude pouze odhlašovat dítě ze zařízení a stravy.

Zaměstnanci MŠ budou přihlášení vedoucí ŠJ na daný měsíc - budou se jen odhlašovat.

Platby za stravné a školné v MŠ zůstávají nastaveny stejně jako v předchozích letech.


Základní škola
Žáci kteří navštěvují základní školu se budou během celého školního roku přihlašovat na
stravu vždy prostřednictvím internetového objednávání na www.strava.cz, případně přes
mobilní aplikaci nebo přímo na terminále ve školní jídelně.

Platby za stravné pro žáky zůstávají nastaveny stejně jako v předchozích letech.


Dospělí strávníci

Dospělí strávníci se budou přihlašovat na stravu vždy prostřednictvím internetového
objednávání na www.strava.cz, případně přes mobilní aplikaci nebo přímo na terminále ve
školní jídelně.

Platby za stravné pro dospělé strávníky zůstávají nastaveny stejně jako v předchozích letech


Upozornění!!!

V případě nepřítomnosti dítěte, žáka z důvodu nemoci, má dítě, žák nárok si první den
odebrat jídlo do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu. Pro další dny je potřeba strávníka
odhlásit, jinak mu bude účtována plná cena obědu tj. 65,-- Kč.

Odhlášení obědu pro následující den je nutné udělat vždy do 13.45 hod. daného dne!

Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 01.09.2020 proběhne zahájení nového školního roku. Žáci se v tento den ještě obvykle
nestravují. Pokud pro své dítě chcete v tento den oběd, například z důvodu pobytu žáka ve
školní družině, je nutné si ho přihlásit prostřednictvím internetového objednávání nejpozději
v pondělí 31.08.2020 do 12.00 hod. Pro přihlášení obědů od 02.09.2020 je pak nutné si
obědy přihlásit prostřednictvím internetového objednávání nejpozději v úterý 01.09.2020 do
12.00 hod. V dalších dnech je možné si obědy přihlásit, případně odhlásit vždy do 13.45
hod. daného dne.

Odběr svačin pro žáky 1.-4.ročníku ZŠ a MŠ Ludgeřovice je možný od 02.09.2020, přihlásit
prostřednictvím internetového objednávání na www.strava.cz a nutné odevzdat přihlášku do
4.9.2020 k odběru svačin. Přihlášky budou k vyzvednutí u třídních učitelů 1.9.2020.

Současně nejpozději do 04.09.2020 musí žák odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování,
kterou obdrží 01.09.2020 od třídního učitele. Pokud žák do 04.09.2020 neodevzdá
vyplněnou přihlášku, bude mu stravovací účet zablokován.

Zákonní zástupci žáků 1. tříd musí během prvních dnů školní docházky navštívit kancelář
vedoucí ŠJ, odevzdat přihlášku a zakoupit si pro své dítě čip, toto platí i pro nové žáky školy,
případně pro žáky, kteří se chtějí nově stravovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny
Zdeňku Václavíkovou tel.: 731513337.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na celoroční spolupráci.

Zdeňka Václavíková                                                                                      Mgr. Karel Moric
vedoucí školní jídelny                                                                                    ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu