Logo

Testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení zákonní zástupci,
informuji Vás, že v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní
testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna
2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.


Testování proběhne vždy první vyučovací hodinu. Pokud žák nebude přítomen na
testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den),
provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Do
doby provedení testu musí mít žáci po celou dobu nasazenou ochranu úst (rouška,
respirátor) a to i v rámci ranní družiny.
V příloze Vám zasílám informace k tomu jak budeme ve škole postupovat v případě
pozitivního žáka.
V případě zájmu můžete využít možnosti testování žáků za přítomnosti zákonných
zástupců, a to v době od 6.30 - 7.30 na obou budovách naší školy: hlavní budova -
vestibul, dolní škola - tělocvična.
Zákonný zástupce žáka má právo testování svého dítěte odmítnout. Tento žák bude
muset mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor). Dále
nebude zpívat a cvičit v TV. Tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí po dobu
testování tzn. až do odvolání.


Žáci jsou povinni nosit ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny,
apod.) ochranu úst (rouška, respirátor). Prosíme dejte svému dítěti s sebou do
aktovky náhradní roušku (respirátor). Během výuky jsou žáci ve třídách bez ochrany
úst.

V případě jakýchkoliv nových informací Vás budu ihned kontaktovat.

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy
tel.: 731513340
email: karel.moric@zsludgerovice.cz

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu