Logo

Dodatek k návratu žáků do škol

Dodatek - Návrat žáků do škol

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

▪ příslušníci ozbrojených sil, 

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci potvrzení. Třídní učitel si potvrzení založí. Na základě potvrzení žákovi zajistíme prezenční vzdělávání pondělí-pátek dle běžného provozu školy. Učitel bude mít žáka ve třídě a povede distanční výuku ze své třídy. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

 

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu