Logo

Projekt EMISE

Ekokonference - více zde.

Dne 4.10. 2017 se v naší škole uskutečnila Ekokonference. Jejím cílem bylo informovat veřejnost o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a zároveň představit různé alternativní zdroje. Pozvání přijali firmy Benekov, IVT a Autobond se svým elektrovozem. Naši emisaři představili projekt Emise a zároveň poznali zdroje snižující obsah emisních plynů v ovzduší.

 

Emise - více info zde.

 

Setkání 18. 5. 2017 více info zde.

 

3. seminář v Hlučíně - více info zde.

 

Projekt "EMISE - vzdělávání a osvěta"

 

je projektem studentů Slezského Gymnázia v Opavě. Obdržel záštitu ministra životního prostředí, záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, záštitu náměstka primátora města Opavy a záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu "EMISE - vzdělávání a osvěta" je rozšířit informace o stavu ovzduší, možnostech ochrany ovzduší a vzdělávání v oblasti přírodních věd. Bude realizován v období září 2016 – prosinec 2017.

Do tohoto projektu jsme se zapojili, protože nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.

Jak můžeme přispět my? Například informovat žáky o tom, proč emise škodí, jaké zdraví ohrožující látky vznikají špatným spalováním, jak se chovat za smogové situace apod. Žáci si také vyzkouší pokusy na dané téma.

Svou činnost jsme zahájili účastí na konferenci ENVOFORUIM 2016, která se uskutečnila koncem září v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

Tato konference byla pro naše emisaře velkou motivací a odstartovala jejich zájem o tuto problematiku.

V říjnu si emisaři připravili pro spolužáky DEN STROMŮ. Během tohoto projektového dne se mimo jiné prezentovaly chemické pokusy spojené s emisemi.

V prosinci proběhla pro žáky 2.st přednáška o rizicích špatného vytápění s dopady na jejich zdraví, informacích o tom, jak se chovat za smogové situace a bylo jim představeno desatero správného topiče.

V pátek 6. ledna jsme byli pozváni na Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně, abychom si zasoutěžili a prověřili znalosti v oblasti přírodních věd v soutěži GYMKOM.

Veškeré akce a informace spojené s emisemi sdílíme na webu, facebooku školy a konzultujeme s ostatními školami, které jsou do projektu zapojeny.

V roce 2017 nás čeká řada zajímavých setkání, exkurzí, proškoleni v oblasti přírodních věd, práce s meteostanicí…

Fotografie najdete zde.

https://www.facebook.com/MinisterstvoZP/videos/vb.189520154425807/1342390209138790/?type=2&theater
 
 

klikni pro velký obrázek

Soubory ke stažení

DEN ZEMÉ.mov DEN ZEMÉ.mov 29339 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu