Logo

Hygienická a organizační opatření

Důležitá hygienická a organizační opatření:

 

Hygienická a organizační opatření

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách ochranu úst a nosu (rouška, ústenka, šátek, …).
 • Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci na ruce.
 • Přesuny tříd a skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami-skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Na WC chodí žáci pouze se souhlasem pedagogického pracovníka - jednotlivě. Pedagogický pracovník hlídá jejich návrat do třídy - na WC se žáci nemají shlukovat.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m.
 • Při vstupu do třídy každý žák používá dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Pedagogický pracovník zajistí pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

 

Podezření na možné příznaky COVID -19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!!!
 • Pokud žák vykáže během dne z některých možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci  s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se informuje krajská hygienická stanice. Ostatní žáky pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku. 

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  

V Ludgeřovicích dne 26.11.2020 

Mgr. Karel Moric,

ředitel školy

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu