Logo

Informace COVID-19 - 8. 4. 2021

Informace COVID-19 - 08.04.2021 

 

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení Vás informuji o podmínkách návratu žáků do škol a jejich testování.  

 

Od 12.04.2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy (zajišťuje škola), v případě RT-PCR testů 1x týdně (rodič zajišťuje a hradí si sám na své vlastní náklady).

 

 1. Návrat žáků do škol

Základní škola:

Žáci 1. - 5. ročníku - povinná prezenční rotační výuka dle platného rozvrhu, bez TV a HV bez zpěvu. 

Lichý týden - 12. - 16.04.2021 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C

Sudý týden - 19. - 23.04.2021 - 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A

V následujících týdnech rotační výuka tříd sudý - lichý týden dle tohoto rozvržení.

Žáci 6. - 9. ročníku - povinná distanční výuka. 

Školní družina - ranní i odpolední v provozu bez omezení.

Školní jídelna 

Pokud chcete, aby se Vaše dítě od 12.04.2021 stravovalo v naší školní jídelně, přihlaste ho prostřednictvím internetového objednávání www.strava.cz, případně přes ŠkoluOnLine ke stravě nejpozději do pátku 09.04.2021 do 10:00 hod. Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení.

 


 

 1. Ochrana dýchacích cest

ZŠ - žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Prosíme dejte žákovi s sebou do aktovky náhradní roušku.

 1. Testování

 1. Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu. 

 2. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v hodinu - den jeho příchodu.

 3. Testy si budou žáci provádět sami. 

 4. Učitelé budou žákům s testy nápomocni. Ukážou, vysvětlí, pustím jim instruktážní video apod.

 5. Škola obdržela antigenní testy značky Singclean. Jedná se o nosní testy, kdy se tyčinka zasune do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a 5x se s ní projede podél sliznice nosní dírky. Tyčinka se vloží do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a následně se kápne na testovací kazetu. Výsledek testu je znám za 15 min.  

 6. V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je možná asistence třetí osoby - zákonného zástupce v době 6.15 - 7.30 ve vestibulu školy (horní budova) nebo v tělocvičně (dolní škola). 

 7. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, škola ihned kontaktuje zákonného zástupce. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 8. V příloze Vám posílám grafický manuál z MŠMT jak se bude postupovat v případě pozitivního žáka. 


Testovat se nemusí žák který:

 1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů - doloží třídnímu učiteli čestné prohlášení případně potvrzení o prodělání onemocnění

 1. negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů - doloží třídnímu učiteli

 1. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů - doloží třídnímu učiteli čestné prohlášení případně potvrzení o prodělání onemocnění

Chápu a rozumím Vaším obavám, ale věřím, že to s žáky zvládneme, a že se do školy těší!

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.


 

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

tel.: 731513340

 

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu