Logo

Přijímačky ZUŠ pro rok 2020/2021

Ředitel ZUŠ, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková
organizace, vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.


Předpokladem k vykonání zkoušky je vyplnění elektronické přihlášky ke studiu v systému Izuš,
(odkaz je na našich webových stránkách:www.zuspetrkovice.cz). Vytištěnou a podepsanou
přihlášku přineste s sebou ke zkoušce.
Rodiče neváhejte počet přijímaných žáků je omezen!
Otevíráme také nové studijní zaměření: Hra na trombon

Termíny přijímacích zkoušek:
Hudební obor:
27. května, 12 - 18 hodin
28. května, 12 - 18 hodin
1. června, 12 - 18 hodin
2. června, 12 - 18 hodin
Dodatečné zkoušky 25. června, 12 - 16 hodin
Výtvarný obor:
27. května, 12 - 18 hodin
3. června, 12 - 18 hodin
10. června, 12 - 18 hodin
Dodatečné zkoušky 25. června, 12 - 16 hodin

Žáci budou přijati na základě úspěšně vykonané zkoušky a do naplnění kapacity školy.
V případě přijetí Vás budeme kontaktovat do 29. června 2020.


Ostrava - Petřkovice 11. 5. 2020                                                                      Pavel Dvořák
                                                                                                                          ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu