Logo

UZAVŘENÍ ŠKOLY !!!

Vážení rodiče,

na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-         osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-         osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

 

Důležité informace:

- Od 11.03.2020 je uzavřena základní škola, školní družina a školní jídelna

- Mateřské školy zatím v provozu bez omezení včetně stravy

- Zrušeny jsou všechny školní akce, kroužky, ZUŠ, náboženství a externí kroužky

- Všichni žáci základní školy jsou do odvolání této mimořádné situace odhlášení z obědů 

- Vzdělávaní žáků: žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím denních plánů na webových stránkách tříd a sdílením příprav

- Rodiče dětí a žáků mladší 10 let  mají možnost vyzvednout si u zástupce ředitele školy dokument: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), případně vám bude po vyžádání zaslán elektronicky. 

Mgr. Vladimíra Lišková - vladimira.liskova@zsludgerovice.cz, tel.: 731581030

 

Žádáme vás o součinnost a pochopení v této mimořádné situaci.

Děkuji

 

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Soubory ke stažení

korona-jidelna.pdf korona-jidelna.pdf 86 kB
MO - školy.pdf MO - školy.pdf 203 kB

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu