Logo

Chytrá škola

 

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na webu https://www.o2chytraskola.cz  najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

Cílem měsíce září bylo lépe naučit žáky používat bezpečná hesla a chránit si tak své soukromí.

Žákům byly  předány v informatice emailové adresy,  naučili se používat emaily, přihlašovat se a odhlašovat se,  změnit si své heslo tak, aby bylo bezpečné. Používat velká a malé písmena, interpunkční znaménka, číslice.

Prezentace - hesla - zde.

Cílem měsíce října bylo věnovat se sociálním sítím, digitální stopě a kyberšikaně

Pro žáky jsme uspořádali přednášku na téma sociální sítě a digitální stopa. Po přednášce jsme pro žáky připravili Kahoot a zábavnou formou zopakovali daná témata. Nejlepší z nich byli odměněni powerbankami.

Ludgeřovický miniexpres - více info zde.

Cílem měsíce listopadu bylo věnovat se stalkingu a kybergroomingu

Zabývali  jsme se  s tématy stalkingu a kybergroomingu. Dětem  bylo  vysvětleno, jak kybergroober naváže kontakt a vzbudí důvěru, jak izoluje dítě od pomoci, jak podplácí dítě dárky a vytváří emoční závislost. Pak ho začne lákat na setkání a zneužije ho.Sledovat někoho na internetu je mnohem snadnější než v reálném světě. Zdůraznili jsme, že pokud je kyberstalker  urputný, je  v tomto případě lépe se obrátit i na policii. Vypracovali jsme prezentaci na téma stalking a kybergrooming. Připravovali jsme s dětmi scénky.

Cílem měsíce prosince bylo věnovat se sextingu, bezpečnému seznamování online, zdraví v kyberprostoru

V rámci upevňování získaných znalostí jsme vystupovali 4. 12. 2019 v sále  zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje   na  6. ročníku žákovského sympozia Nebezpečí virtuální sítě 2019, kterou pořádala společnost Nebuď oběť. Donátor akce je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.zsludgerovice.cz/clanek/nebezpeci-virtualni-site/507

Naše škola je součástí projektu Nadace O2. Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí správnému chování na interentu. Příprava žáků na tuto akci proběhla i za přispění Nadace O2.

Žáci zde vystupovali s prezentací kyberšikana. Dále museli reagovat v diskuze na témata, která se týkala   nebezpečí virtuální sítě. Vedli si velmi dobře, reagovali správně, projekt O2 chytrá škola je opravdu vynikající prevence, jak správně naučit žáky chovat se v online prostředí.

V měsíci prosinci jsme si vysvětlili úskalí sociálních sítí, bezpečné seznamování se online,  sexting a zdraví v kyberprostoru.  Bylo jim praktickými příklady ukázáno,  jak je nebezpečné dávat fotky nahého těla na internet, jak je to v budoucnu zneužitelné atd... S dětmi jsme vypracovali prezentace na téma sociální sítě a jejich  plusy, ale i  mínusy.

 

Cílem měsíce ledna bylo věnovat se sociálním sítím jako médiím, fake news a hoaxy, upevňovat vědomosti

V měsíci  lednu  jsme žáky prověřili ze znalostí, které získali v měsíci prosinci, co se dozvěděli, co se naučili, jak si upevnili své vědomosti.

Dále jsme pracovali se sociálními sítěmi jako médii, zabývali jsme se  fake news a hoaxy. Připravili prezentace na daná témata. Vyhodnotili práce našich žáků. Děti odpovídaly na dotazník. Rodiče přispěli svými zkušenostmi a poskytli i své vlastní zážitky. Uskutečnil se projektový týden. Vyhlásili jsme školní soutěž, děti svými příspěvky na téma “Bezpečnost na internetu” se zapojili do soutěže. Ti nejlepší získali diplom a ceny. 

Výsledková listina soutěže - zde.

Cílem měsíce února bylo pracovat s tématem reklamy a věnovat se médiím jako sociálním sítím

V rámci upevňování získaných znalostí jsme se zapojili do Dne bezpečnějšího internetu 11.2.2020. Žáci naší školy podpořili celosvětovou kampaň Safer Internet Day 2020. V rámci hodin informatiky vypracovali prezentace na témata o bezpečném internetu, o šikaně, o sociálních sítích, o heslech a hovořili jsme o bezpečnosti. 

Dále jsem se zabývali s tématy  reklamy a věnovali jsme se médiím jako sociálním sítím. Zdůraznili jsme jim, že u  nás jsou tři veřejnoprávní média  – Český rozhlas, Česká televize a Česká tisková kancelář.

Cílem měsíce března a dubna bylo pracovat s tématem online identity a upevňováním vědomostí

Prvně jsme zmapovali  na začátku března práci s reklamou  na internetu a se sociálními sítěmi z měsíce února. S žáky jsme hovořili na daná témata. Získali jsme tak zpětnou vazbu z měsíce února.

Dále na začátku  března  jsme s žáky probrali téma falešné účty a podvody, online identita. Téma falešných profilů je velmi zaujalo. Jako zpětná vazba byla použit formulář, který žáci vyplnili.

V rámci upevňování získaných znalostí jsme vypracovali v dubnu hru KAHOOT na téma Bezpečnost na internetu. Žáci naší školy si tuto hru zahráli a ověřili si tak své znalosti z oblasti internetové bezpečnosti.

Cílem měsíce května bylo procvičovat práci s hesly a upevňovat si vědomosti

V měsíci květnu jsme žáky prověřili ze znalostí, které získali v předešlých měsících, co se dozvěděli, co se naučili, jak si upevnili své vědomosti.

V rámci upevňování získaných znalostí jsme vypracovali v květnu  hru KAHOOT na téma Hesla.  Žáci naší školy si tuto hru zahráli a ověřili si tak své znalosti z oblasti bezpečných hesel.

Byla vytvořena v aplikaci Socrative písemná práce na téma bezpečné heslo a já. Žáci tam měli možnost si ověřit osvojené znalosti.

Cílem měsíce června bylo procvičovat práci s reklamou a médii

V měsíci červnu jsme žáky prověřili ze znalostí, které získali v předešlých měsících, co se dozvěděli, co se naučili, jak si upevnili své vědomosti.

V rámci upevňování získaných znalostí jsme vypracovali v červnu hru KAHOOT na téma Média.  Žáci naší školy si tuto hru zahráli a ověřili si tak své znalosti z oblasti bezpečných hesel.

Byla vytvořena v aplikaci Socrative písemná práce na téma Reklama a média na internetu. Žáci tam měli možnost si ověřit osvojené znalosti.

Cílem měsíce září 2020 bylo věnovat se online identitě a našemu bezpečí na internetu

Prvně jsme zmapovali práci s hesly. Žáci si zahráli Kahoot na téma hesla a bezpečnost na internetu. Získali jsme tam zpětnou vazbu z předešlých měsíců.

Dále jsme se zabývali tématem online identita a zdůraznili jsme naše bezpečí na internetu.  Bylo jim vysvětleno co znamená online identita, zdůraznili jsme, že na internetu se musí chovat slušně jako v reálném světě. Všechno je možno dohledat.

Poučili jsme žáky jak se bezpečně chovat v digitálním světě, aby si dobře osvojili  pravidla online světa.

 Zdůraznili jsme jim, že na internet může vkládat informace kdokoliv, že i když se někdo přihlásí pod falešným jménem, lze ho snadno dohledat.

Cílem měsíce října  2020 bylo věnovat se digitální stopě

Prvně jsme zmapovali práci s online identitou. Vyhlásili jsme celoškolní soutěž na téma Online identita, zapojili do ní nejen žáky, ale i rodiče. 

Žáci prvního stupně vypracovali pracovní list s názvem Digitální identita. Museli napsat, nakreslit co všechno můžou dělat v digitálním světě, jaké nebezpečí je tam může potkat. První část pracovního listu vypracovali ve škole. Druhou část tohoto listu dostali za domácí úkol. S rodiči tak diskutovali na dané téma, dokreslili obrázky a odevzdali ve škole. Tyto práce byly předmětem soutěže. 

Žáci druhého stupně si v soutěži mohli vybrat z těchto tří kategorií. První kategorie byla, že měli napsat svůj vlastní příběh, který se  jim stal prostřednictvím internetu nebo  napsat příběh, který  slyšeli. Kdo měl bujnou fantazii, mohl si i vymyslet  svůj vlastní příběh, který by se mohl na internetu stát...

Druhá kategorie byla vypracuj komix, třetí kategorie byla pro ty, kteří rádi ztvárňují obrazem. Nakresli obrázek.

Soutěžní příspěvky  měli žáci ukázat doma rodičům a zeptat se jich, zda mají nějakou špatnou zkušenost, která se jim stala na internetu. Povykládat si s rodiči o dané problematice. 

Byli jsme velmi nadšeni, že se rodiče zapojili do této soutěže. Žáci do svých prací psali různé příběhy, které se v jejich rodinách prostřednictvím internetu udály. Popisovali mnohdy i neúsměvné příběhy.

V každé třídě byli odměněni 3 nejlepší a odnesli si domů nejen diplom ale i pěknou cenu.

Cílem měsíce listopadu 2020 bylo věnovat se netiketě

Prvně jsme zmapovali práci s digitální stopou. Žáci ví, že každý člověk má svou vlastní pověst. V digitálním světě máme digitální stopu.  Žáci vyhledávali digitální stopy svých blízkých, ví co digitální stopa znamená. Vypracovali i pracovní list na toto téma. Uvědomili si tak, že nás digitální stopa provází celým našim životem. Všechno je možné dohledat.

Dále jsme pracovali s tématem netiketa. S žáky jsme vypracovávali školní netikety tříd. Pravidla slušného chování na internetu si žáci osvojovali prostřednictvím pracovního listu, google prezentací, které sami vytvářeli. Na závěr jsme s žáky napsali prostřednictvím google formulářů dotazník na dané téma. 

Poučili jsme žáky jak se bezpečně chovat v digitálním světě, aby si dobře osvojili pravidla online světa.

 
 
 
 

 

 

klikni pro velký obrázek

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu