Logo

O ŠKOLE

 

VIZE ŠKOLY 2023

“Jsme nejlépe a nejmoderněji vybavená škola v Moravskoslezském kraji s výbornými výsledky žáků ve vzdělávaní”.

O naší škole

Historie

První zmínka o škole v Ludgeřovicích pochází z roku 1672. Školní budova byla dřevěná, měla jednu učebnu a stála v místech u pozdější hasičské zbrojnice. Navštěvovaly ji děti z Ludgeřovic, Markvartovic, Petřkovic a Koblova. Nová budova školy byla postavena v letech 1823–1824 na pozemku původního dřevěného kostelíka. V jednopatrové už zděné stavbě se nacházely dvě učebny a dva byty pro učitele. 130 žáků školu navštěvovalo v roce 1830. Počet dětí se ale stále zvyšoval, proto došlo k přestavbě a modernizaci budovy v období 1885–1886. Ve škole se vyučovalo ve čtyřech třídách, žáci mohli využívat tělocvičnu, hřiště a přilehlý dvorek. V jižní části obce byla vybudována obecní škola roku 1884. V uvedeném roce se tady učilo 286 dětí. Horní část obce získala roku 1903 novou budovu obecní školy se čtyřmi třídami rozhodnutím Okresního školního inspektorátu v Hlučíně. Škola byla postavena naproti kostela vedle nynějšího zdravotního střediska. Psal se rok 1929 a obci Ludgeřovice bylo povoleno zřídit měšťanskou školu. Její učebny byly umístěny do staré školy, soukromého domu pana Staňka a pana Menšíka. Ve třicátých letech stály v Ludgeřovicích tři obecné školy – v jižní části, severní části a na Vrablovci. Po  druhé světové válce výuka žáků probíhala na  několika místech – čtyři třídy v hlavní budově, dvě v dřevěných budovách, dvě v soukromých domech a čtyři v Červené škole (dnešním Obecním úřadu). Postavit školu, aby se všechny děti mohly vzdělávat na jednom místě, se stalo nutností. S výstavbou nové Základní devítileté školy se začalo 1. 5. 1961 a slavnostně byla otevřena 9. 2. 1964. Školu tvořilo 15 učeben, tělocvična, kabinety, šatny, sprchová zařízení. Pavilon mimoškolní výchovy navazující na budovu nové školy byl dokončen roku 1981, jeho prostory začaly sloužit školní družině, školní kuchyni a čtyřem učebnám. ZDŠ 1.–5.ročník v dolní části obce byla převedena 1. 2. 1978 pod správu ZDŠ Ludgeřovice. V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce “Dolní školy” a nově v ní vznikly 3 třídy základní školy nižšího stupně a jedno oddělení mateřské školy.  V roce 2003 se součástí naší školy  stala mateřská škola Vrablovec.

Současnost

V současné době má naše škola celkem čtyři budovy. Na hlavní budově školy najdeme třídy základní školy od 1.-9.ročníku, školní družinu, školní jídelnu a tělocvičnu. Na odloučeném pracovišti “Dolní školy” najdeme třídy prvního stupně základní školy a jedno oddělení mateřské školy. Druhým odloučeným pracovištěm je mateřská škola Vrablovec s jedním oddělením. Od 01.07.2018 máme třetí odloučené pracoviště, kterým je mateřská škola "Hlučínská". Tuto mateřskou školu navštěvuje celkem 56 dětí a v roce 2018-2019 ji čeká rozsáhlá rekonstrukce. Celkově naši školu navštěvuje více jak 450 žáků základní školy a 106 dětí v mateřské škole. Jedná se o žáky především z obce Ludgeřovice a Markvartovice.

Naše škola patří mezi nejlépe vybavené školy v Moravskoslezském kraji. Škola disponuje moderně vybavenými třídami. V každé třídě nižšího stupně je interaktivní tabule, ve třídách vyššího stupně najdeme ve všech třídách projektory v kombinaci s bílými keramickými tabulemi. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni pracovním notebookem a tabletem. Škola disponuje téměř 100 žákovskými tablety Apple iPad. Ve škole dále najdeme moderně vybavenou laboratoř chemie-fyziky, PC učebnu, nově vzniklý čtenářský koutek a školní kuchyňku. V celé škole jsou rekonstruované sociální zařízení. Unikátní je obratiště pro automobily při vjezdu do areálu školy s výstupní zónou po žáky. Žáci mají ve školní jídelně na výběr ze dvou jídel a k tomu zeleninovo-ovocný bar . Ráno mají možnost zakoupit si zdravou svačinu ve školním bufetu.

Škola se zaměřuje především na kvalitní výuku českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a informatiky. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy - 1 hodinu týdně, od 3. třídy 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku mají žáci povinně druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně a mohou si vybrat z německého případně španělského jazyka. Žáci mohou složit Cambridge zkoušky a zvláštní pozornost věnujeme nadaným žákům. Ve  škole je zřízen Klub nadaných žáků ve spolupráci s Menzou ČR.

Naše škola nabízí:

 • moderní pojetí výuky
 • nadstandardní vybavení učeben a tříd (laboratoř, učebna Aj, ICT učebna, dílny, keramická dílna, čtenářský koutek)
 • botanická zahrada, multifunkční hřiště
 • tablety Apple iPad
 • školní potřeby pro prvňáčky v hodnotě 1000,-- Kč
 • plavecký kurz, lyžování pro děti 1.stupně, výlety
 • adaptační kurzy, lyžařský kurz, cyklistický kurz
 • školy v přírodě, jazykové pobyty s rodilým mluvčím
 • zájezdy Anglie, Osvětim, Praha (9.ročník)
 • kroužky na 1. i 2. stupni
 • zajímavé a naučné besedy
 • preventivní programy
 • projekt Edison
 • podporujeme ekologické myšlení (sběry, recyklace…), projekt Emise
 • spolupráce s mezinárodní školou The Ostrava International School
 • spolupráce s jazykovou školou Hello
 • školní bufet, zdravá školní strava, projekt Ovoce do škol
 • naše škola nabízí CAMBRIDGE zkoušky z AJ

Úspěchy školy posledního desetiletí:

2018/2019

1.místo v ČR - soutěž ministerstva obrany - Richard Šula

1.místo v krajské soutěži  - soutěž v německém jazyce s mezinárodní účasti - Patrik Adámek

1.místo v krajské soutěži - Objektiv 2019 - Jakub Malčok
 
1.místo - Atletický trojboj - Jan Musálek

2.místo - Krajské kolo III. kategorie ve stolním tenisu - Jakub Lis, Filip Šenkeřík, Antonín Thomanek
 
3.místo - Bajtík - Marek Barták
 
3.místo -  Ministerstvo obrany - soutěž Pokos - Štěpán Lesňák

4.místo v okrese - Recitační soutěž - Hana Kajzarová

2017/2018

1.místo v ČR - Příprava občanů k obraně státu - H.Kajzarová

2.místo v ČR - Svět očima dětí - ochrana osobních údajů - B.Kološová, S.Vídenská

3.místo v ČR - Svět očima dětí - 100 let vzniku ČR - V.Košák

1. místo v Moravskoslezském kraji - KODU CUP (programování) - J.Černík

Cambridge Exams - A.M. Just dosáhl úrovně PET a J.Černík a D.Komadel dosáhli úrovně KET

 

2016/2017

1. místo v Moravskoslezském kraji - Let the world come to you (Angličtina) - N.Antoniová, E.Horáková, M.Just, F.Lipina, E.Lišková, A. Slavíková, T. Šafránková

3. místo v ČR - KODU (programování) - M.Just

2015/2016

2. místo v okrese - Anglická olympiáda - M. Just

3. místo v Moravskoslezském kraji - Let the world come to you (Angličtina)  - K. Tessarzová, N. Vojáčková, V. Urbanová, M. Just

2014/2015

1. místo v Moravskoslezském kraji - Let the world come to you (Angličtina) - G. Bošńáková, D. Mušálek, J. Lhotský, A. Zegzulková

2. místo - Mezinárodní recitační soutěž v německém jazyce - K. Kadlecová

1. místo v okrese - Megabajtík (Počítačová soutěž) - K. Kadlecová

2013/2014

1. místo v ČR - Mladý chovatel (holubi) - T. Pchálek

1. místo v Moravskoslezském kraji - Psaní všemi deseti - D. Polášek

2012/2013

1. místo v Moravskoslezském kraji - Velká cena malých zoologů - A. Pavlasová, B. Karásková, T. Šafránková, E. Horáková, A. Slavíková, J. Tomáš, V. Šafarčík.

1. místo - Okresní kolo matematické olympiády - J. Volný

2. místo - Mezinárodní recitační soutěž v německém jazyce - T. Pchálek, J. Krenželoková

2011/2012

1.místo ČR - Safer Internet  day - Žurovcová, Thielová, Kotalová, Guřanová

2. místo v ČR - ČEZ atletický pětiboj - 200.000,- Kč - J. Petermann, B. Karásková, P. Kubina, T. Šafránková

2. místo na Moravě - Futsal - J. Smolka, V. Ratajský, A. Špíl, J. Robenek, M. Lambert, J. Chorovský, F. Plaček,

2010/2011

2. místo v Moravskoslezském kraji - Let the world come to you (Angličtina) - S.Havlíková, J.Stoklassa, M. Kalvarová

2008/2009

2.místo v Moravskoslezském kraji - COMP-POST(prezentace) - R.Štusková

2007/2008

3.místo v ČR - Mladý chovatel - S. Bjalas

1. místo - Hledej pramen vody - K. Krakowková, V. Justová, Z. Strachotová, M. Liška a M. Ráček

1.místo v okrese, 2.místo v kraji - Basketbal - M. Poruba, T. Weiper, J. Konečný, N. Thiel, V. Janoš, R. Jaroš, J. Chorovský, F. Adamčík, J. Laňka, M. Placek

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu