Logo

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče žáků Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice,

zde najdete pokyny pro přihlášení žáků ke stravování od 01.09.2022.

Systém internetového objednávání obědů www.strava.cz (jídelna 3587) bude spuštěn 26.8.2022.

Žákům, kteří se stravovali ve školním roce 2021/2022 můžete obědy objednávat od 26.08.2022. Tito žáci si jen musí 01.09.2022 od svého třídního učitele vyzvednou přihlášku ke stravování a vyplněnou ji musí odevzdat vedoucí školní jídelny nejpozději do 05.09.2022. Pokud tak žák neučiní, bude mu strava do odevzdání přihlášky zablokovaná. 

Rodiče žáků prvních tříd, kteří přecházejí z mateřských škol, kterým připravujeme stravu, jsou již převedeni do ZŠ Ludgeřovice a rodiče mohou  již od 26.08.2022 dětem stravu objednat pod stejným uživatelským jménem a heslem, které používali v MŠ. Za vedoucí jídelny si zajdou jen zakoupit čip a odevzdat přihlášku ke stravování.

Rodiče nových žáků, musí osobně navštívit vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny musí žáky navést do systému, rodiče obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové objednávání obědů a koupí si pro své dítě čip. Cena čipu činí 150,- Kč. Čip je nevratný.  Vedoucí školní jídelny můžete navštívit v týdnu od 22.08.-31.08.2022 v době 7.00 - 12.00, případně první týden v září ( velký počet rodičů, dlouhá doba čekání ) .

Školní jídelna nabízí pro žáky 1.-4.ročníku možnost zakoupení svačiny. Pokud máte  pro své dítě o svačiny zájem, vyzvedněte si přihlášku u třídního učitele nebo v kanceláři vedoucí ŠJ.  

Další pokyny pro ZŠ si přečtěte na www.zsludgerovice.cz nebo na zařízení, které Vaše dítě navštěvuje.

Závěrem nám dovolte Vás upozornit, že za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. V případě neodhlášení dítěte v době nepřítomnosti žáka ve škole Vám bude doúčtován poplatek do výše ceny obědů 1 -4 žáci 38,-- Kč za každý neodhlášený oběd

5 - 9 žáci 39,-- Kč za každý neodhlášený oběd.

Nejedná se o první den nepřítomnosti žáka. 

Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Zdeňka Václavíková
vedoucí školní kuchyně                          
tel.: 731 513 337
email: jidelna@zsludgerovice.cz

 


Upozornění!!!

Odhlášení obědu žáka ZŠ pro následující den je nutné udělat vždy do 13.30 hod. daného dne!

Odhlášení obědu dítěte MŠ pro následující den je nutné udělat vždy do 11:30 hod. daného dne!

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na celoroční spolupráci.


Zdeňka Václavíková                            Mgr. Karel Moric

vedoucí školní jídelny                              ředitel školy


 


 

Žádám rodiče a všechny strávníky o zapsání e-mailové adresy na stránkách www.strava.cz

(k objednávání stravy pro Vás nebo pro Vaše děti )

 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu