Logo

Erasmus+

V rámci projektu Erasmus + Easy English se zapojilo 8 pedagogických pracovníků školy. Projektu se rovněž účastnila ekonomka školy, která zajišťovala finanční řízení a administraci. Náš cíl projektu byl plně v souladu s Evropským plánem rozvoje naší školy, hlavním záměrem bylo podpořit profesní rozvoj pedagogů v jazykové oblasti. Výuka na jazykové škole Rose of York byla koncipována do dopoledních bloků, které byly zaměřeny na gramatiku anglického jazyka a do odpoledních bloků, kde hlavním cílem byla konverzační cvičení. Jazykový kurz pomohl učitelům rozšířit aktivní slovní zásobu, upevnit komunikační a gramatické jevy a v neposlední řadě minimalizovat strach při komunikaci s rodilými mluvčími a anglicky mluvícími studenty z jiných evropských zemí. Během kurzu učitelé také mohli sledovat a inspirovat se výukou lektorů. Velkým přínosem bylo rovněž seznámení se s kulturou, zajímavostmi a zvyklostmi nejen Velké Británie, ale i jiných evropských států. Taktéž pedagogové získali nové znalosti a kompetence pro výuku, získali řadu užitečných materiálů a kontaktů , které využijí pro budoucí navázání spolupráce s kolegy na zahraničních školách. V budoucnu bychom také chtěli rozšířit další možnosti vzdělávání jak pro pedagogy (stínování, stáže), tak pro žáky (mobility,strategická partnerství). Získané zkušenosti pedagogů souvisí s podporou a rozvojem kvalitní výuky, profesním a osobnostním rozvojem, nabyté jazykové dovednosti se odrazí ve výchovně - vzdělávacím procesu. Dva pedagogové absolvovali kurz zaměřený přímo na metodu CLIL. Došlo ke zvýšení jazykových kompetencí všech učitelů, které povedou k rozšíření výukového procesu s použitím metody CLIL a zatraktivnění výuky pro žáky i pedagogy. Reagujeme tím na nové trendy ve vzdělávání a snažíme se zavádět nové metody a formy výuky

 

klikni pro velký obrázek

Soubory ke stažení

Erasmus + .pdf Erasmus + .pdf 761 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu