Logo

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Važení rodiče,
rád bych Vás informoval o organizaci a zahájení školního roku 2020/2021.
Zahájení školního roku proběhne v úterý 01.09.2020

Hlavní budova školy - Markvartovická 966/50, Ludgeřovice:
1.ročníky - v 9.00 - Slavnostní pasování žáků 1.třídy v prostorách školy, za přítomnosti
zákonných zástupců.
2.-5.ročník - v 8.00 hod. - žáci po příchodu do školy jdou ihned do svých tříd, bez přítomnosti
zákonných zástupců.
6.-9.ročník - v 8.30 hod. - žáci po příchodu do školy jdou ihned do svých tříd, bez přítomnosti
zákonných zástupců.

Dolní škola - Hlučínská 110/140, Ludgeřovice:
1.ročníky - v 9.00 - Slavnostní pasování žáků 1.třídy, za přítomností zákonných zástupců.
2.- 3.ročník - v 8.00 hod. - žáci po příchodu do školy jdou ihned do svých tříd, bez přítomnosti
zákonných zástupců.


Dne 01.09.2020 se žáci nebudou přezouvat. Po příchodu do školy jdou žáci ihned do svých tříd,
ve kterých proběhne online zahájení školního roku vedením školy a obce Ludgeřovice.
Následovat bude zahájení školního roku třídním učitelem a předání dalších organizačních
informací. Poté žáci opouštejí školu, případně odcházejí do družiny.

02.09.2020 - Výuka 7.55 - 11.35 - třídnické hodiny
V tento den je plánovaná odstávka elekterického proudu, na oběd proto žáci dostanou obědový
balíček (řízek, chleba, ovoce).
V provozu již ranní družina od 6.30-7.40 na obou našich budovách a také odpolední družina
11.35 - 16.30.

03.09.2020 - Výuka dle rozvrhu.

03.09.2020 - od 16.00 - Třídní schůzky


Družina
V případě zájmu o “družinu” dne 01.09.2020 kontaktujte nejpozději do 31.08.2020 do 10.00
hod. emailem (bibiana.bulawova@zsludgerovice.cz) nebo telefonicky (736774771) vedoucí
vychovatelku paní Mgr. Bibianu Malcharek Bulawovou. Dále Vás žádáme abyste platbu či
přihlášku za školní družinu poslali po žákovi. Přihláška je ke stažení na webových stránkách
školy v sekci Školní družina. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí družiny.


Strava
Prosíme o přihlášení případné odhlášní stravy prostřednictvím internetového objednávání
www.strava.cz. ŠJ již nebude od nového školního roku žáky ke stravě hromadně přihlašovat ani
odhlašovat. Za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce viz příloha.
Děkujeme za pochopení.


Zahájení školního roku probíhá již za plných stavebních prací na “Nástavbě školy”.
Prosím dbejte zvýšené opatrnosti v areálu a vniřtřích prostorách školy.

V pátek 28.08.2020 Vás budu informovat o hygienických opatřeních vychazejících z manuálu
MŠMT pro základní školy, které jsme jako škola přijali a kterými se budeme řídit.

V případně jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit

Děkuji a přeji klidné dny

Mgr. Karel Moric,

ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu