Logo

Zvyšování kvality školy - Šablony II

 

 

Zvyšování kvality školy

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014611

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost

2.I/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

2.I/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.I/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.I/6h - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

2.II/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/4c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 687 660,00

Dotace EU

1 434 510,99

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

253 149,01

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

 

Doba realizace

9/2019 – 8/2021

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu